ฟรี
 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2564 ระดับปฐมวัย ดาวน์โหลด 4.40 MB 24 18 พ.ค. 65
รายงานการปฏิบัติงาน 2563 (ประถม) ดาวน์โหลด 5.85 MB 28 31 ก.ค. 64
รายงานการปฏิบัติงาน 2563 (ปฐมวัย) ดาวน์โหลด 5.15 MB 33 31 ก.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2564 ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลด 5.79 MB 28 18 พ.ค. 65
วิชาการ     ครั้ง วันที่
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 6.66 MB 30 31 ก.ค. 64
หลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย 2564 ดาวน์โหลด 3.94 MB 22 31 ก.ค. 64
หลักสูตรสถานศึกษา ประถม 2564 ดาวน์โหลด 3.97 MB 24 31 ก.ค. 64
งบประมาณ     ครั้ง วันที่
สัญญายืมเงิน ดาวน์โหลด 0.02 MB 2 3 ม.ค. 66
บันทึกข้อความยืมเงิน ดาวน์โหลด 0.02 MB 1 3 ม.ค. 66
แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลด 0.03 MB 1 25 ม.ค. 66
แบบรายงานการเดินทางไปราชการส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด 0.02 MB 1 25 ม.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 7.04 MB 29 1 ส.ค. 64
บุคคล     ครั้ง วันที่
บริหารงานทั่วไป     ครั้ง วันที่