ฟรี
 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา 2564

เรียนผู้มีเกียรติทุกท่าน 
     โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)ฝากประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา 2564 ด้วยนะครับ ตามลิ้งค์นี้ครับ https://forms.gle/2jruwrLdnPjbNoSf6 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
     ด้วยความเคารพ
     นายศุภโชค คงรอด 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ)