ฟรี
 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อโรงเรียน

       ค.ม.

สีประจำโรงเรียน 

       สีประจำโรงเรียน  คือ  สีน้ำเงิน-ขาว
       สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความมุ่งมั่น  มั่นคง  ปัญญา
       สีขาว  หมายถึง  แสงสว่าง  ร่มเย็น