ฟรี
 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

 • โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
  หมู่ที่ 3 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2

ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประอุทิศ) เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  3 ตำบลโคกม่วง  อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์  93130 เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2500 โดยมี นายดำ  นุ่นดำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 (เดิม) พร้อมด้วย นายเพิ่ม - นางนก  ชูอักษร นายสิ้น  ช่วยชู  นายหมา  ก่อแก้ว  นายเคว็จ  ช่วยชู  เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและร่วมก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอน  ในชั้น ป.1 เรื่อยมา จนถึงชั้น ป.6  นายชู  เกษตรชีวากร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก และเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายดำ  นุ่นดำ  ในฐานะที่เป็นคนจุดประกายการศึกษาขึ้น  จึงให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านโคกม่วง(ดำประชาอุทิศ) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ประมาณ 20  กิโลเมตร